Over Rentree

Wat is Rentree?

figuur

In Rentree gaan we samen op zoek naar antwoorden op al je vragen over werken na kanker.

Je krijgt gratis de nodige ondersteuning bij je werkhervatting of zoektocht naar een nieuwe, passende job.

De werkgever en het omringend netwerk worden actief betrokken in het re-integratieproces. Doel is om de werkhervatting voor alle partijen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Hoe gaan we te werk?

Elke begeleiding is een uniek traject. We volgen daarbij altijd een aantal stappen:

  • Een kennismakingsgesprek waarin de verwachtingen beluisterd worden
  • Een voorbereidende fase met aandacht voor de impact van kanker op jouw functioneren, wettelijke aspecten van een reïntegratie, reflecties over talenten, mogelijkheden, kwaliteiten en interesses, …
  • De opmaak van een actieplan in overleg met je netwerk (artsen, werkgever, begeleidende diensten, …)
  • De opvolging tijdens je (nieuwe) job

Voor wie?

Rentree is :

  • voor werknemers die na een kankerbehandeling terug aan het werk willen of graag willen blijven werken tijdens hun behandeling.
  • voor mensen die tijdens hun ziekte werkzoekend werden.

Waarom Rentree?

  • Je krijgt een vertrouwenspersoon op wie je kan terugvallen; ook als het even moeilijk gaat.
  • Je wordt beter geïnformeerd over je mogelijkheden, rechten en plichten.
  • Je leert omgaan met vermoeidheid, concentratieproblemen of andere gevolgen van kanker op het werk.
  • Je krijgt tips om het gesprek met je collega’s en werkgever aan te gaan.

⇒ Kortom, je zet met meer vertrouwen de stap naar werk!

Download onze folder

folder Rentree