De projectpartners van I-KNOW-HOW hebben het proces van de werkhervatting na kanker of andere langdurige ziekten visueel voorgesteld in de vorm van een Roadmap. 

De terugkeer naar werk is geen proces dat de zieke werknemer alleen moet doorlopen. De werkgever en (arbeids)arts dragen ook de verantwoordelijk om dat proces zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De roadmap geeft de weg van een efficiënte werkhervatting weer met de belangrijkste sleutelmomenten, van de melding van afwezigheid tot de terugkeer naar werk.

De verschillende betrokken actoren bij de werkhervatting van een zieke werknemer worden op de roadmap in de volgende kleuren 
weergegeven: zieke werknemer (roze); werkgever (blauw) en arbeidsarts (geel). 

Op elk sleutelmoment vind je antwoorden op de meestgestelde vragen: www.iknowhowvlaanderen.be